Freelanceri u Srbiji izašli s novim zahtjevima pred vlasti

Traže manje porezne stope i pravo na trudničko i porodiljsko bolovanje.

Freelanceri u Srbiji izašli su s novim zahtjevima pred vlasti. Traže manje porezne stope i pravo na trudničko i porodiljsko bolovanje. Insistiraju i na dodatnim izmjenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji važi od januara ove godine. Da trenutni način oporezivanja nije dobar, smatra i Fiskalno vijeće.

Izvor: Al Jazeera