Zatupnički dom Parlamenta FBiH razmara budžet po hitnom postupku

Prema prijedlogu Vlade, budžet iznosi blizu 3,4 milijarde eura i za 20 posto je veći od prošlogodišnjeg, što je rezultat rasta prihoda od poreza.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku raspravlja o budžetu za ovu godinu.

Prema prijedlogu Vlade, budžet iznosi blizu 3,4 milijarde eura i za 20 posto je veći od prošlogodišnjeg, što je rezultat rasta prihoda od poreza. Najveće povećanje u rashodima odnosi se na penzije koje bi trebale porasti za 11 posto. Budžet mora potvrditi i entitetski Dom naroda, koji zasjeda u petak.

Više informacija donosi Aida Hadžimusić.

Izvor: Al Jazeera