Betonizacija plaža: Građani Opatije kao gosti u svom gradu

U Hrvatskom saboru počela je rasprava o novom Zakonu o pomorskom dobru koji, uz ostalo, reguliše i status plaža na Jadranu…

U Hrvatskom saboru počela je rasprava o novom Zakonu o pomorskom dobru koji, uz ostalo, reguliše i status plaža na Jadranu.

Zastupnici opozicije i neke nevladine udruge protive se prijedlogu zakona i najavljuju protest tvrdeći da Vlada ostavlja mogućnost da se pristup nekim plažama zabrani za građane.

Iako vladajući određuju skidanje ograda na svim plažama pod koncesijom, sporan je prijedlog zakonske podjele plaža na javne, hotelske i one za posebne namjene.

Opozicija smatra da se takvom definicijom ostavlja previše prostora koncesionarima za slobodno tumačenje ko smije pristupiti pojedinim plažama.

Kakva je situacija s plažama u Opatiji i šta će značiti primjena predloženog zakona – u priči Nikoline Zavišić.

Izvor: Al Jazeera