Vlada Slovenije će imati tri nova ministarstva

Novu organizaciju vlade je na početku mandata blokirala opozicija s prijedlogom da građani o tome odluče na referendumu. Krajem novembra referendum je održan, a birači su potvrdili proširenje.

Slovenski parlament raspravlja o reorganizaciji vlade s tri nova ministarstva – za visoko školstvo, nauku i inovacije, zatim za okoliš, podneblje i energiju te ministarstvo za solidarnu budućnost.

Novu organizaciju vlade je na početku mandata blokirala opozicija s prijedlogom da građani o tome odluče na referendumu. Krajem novembra referendum je održan, a birači su potvrdili proširenje vlade na 20 resora.

Izvor: Al Jazeera