Ekstremne vremenske prilike širom svijeta u 2022.

Al Jazeerin meteorolog Everton Fox osvrće se na događaje koji su pogodili milione ljudi.

U 2022. godini vidjeli smo ekstremne vremenske prilike diljem svijeta, potaknute povećanim koncentracijama stakleničkih plinova i toplotom u atmosferi.

Al Jazeerin meteorolog Everton Fox osvrće se na događaje koji su pogodili milione ljudi.

Izvor: Al Jazeera