Brojna velika otkrića i dostignuća u istraživanju svemira u 2022.

2022. godinu obilježila su važna otkrića, a postavljeni su i novi ciljevi svemirskih programa.
Izvor: Al Jazeera