Sumnja na kartelske dogovore oko istovremenog podizanja cijena u Hrvatskoj

Zabranjene kartelske dogovore među konkurentima teško je dokazati jer su oni usmeni i postižu se često na sastancima strukovnih udruženja.

Podizanje cijena koje je primijećeno u Hrvatskoj nakon ulaska u eurozonu, a koje su državni inspektori utvrdili kod pekara, trgovaca, ugostitelja i frizera pobudilo je sumnju da je riječ o zabranjenim kartelskim dogovorima među konkurentima.

Takve dogovore je teško dokazati jer su oni usmeni i postižu se često na sastancima strukovnih udruženja.

Izvor: Al Jazeera