Deficit lijekova širom Evrope

Evropska agencija za lijekove navodi da postoji deficit najmanje 13 lijekova, među kojima su i oni za liječenje COVID-19, ali i neki koji se koriste u liječenju raka. 

Već nekoliko mjeseci ljudi širom Evrope teško nabavljaju osnovne lijekove.

Evropska agencija za lijekove navodi da postoji deficit najmanje 13 lijekova, među kojima su i oni za liječenje COVID-19, ali i neki koji se koriste u liječenju raka.

Izvor: Al Jazeera