Protest u Boru: Radnici Serbia Zijin Coppera traže prava

Sindikalne organizacije kompanije ‘Serbija Zijin Copper’ u Boru zbog novog pravilnika o radu održale su protest u gradu na istoku Srbije.

Sindikalne organizacije kompanije “Serbija Zijin Copper” u Boru zbog novog pravilnika o radu održale su protest u gradu na istoku Srbije.

Traže da se stavi van snage novi Pravilnik o radu donesen 15. decembra, a kojim se umanjuju prava radnika.

Zahtijevaju i nastavak jednostrano prekinutih pregovora o zaključenju kolektivnog ugovora u skladu sa ranijim Pravilnikom o radu iz juna 2021. godine.

Izvor: Al Jazeera