Protest porodičnih ljekara u Sjevernoj Makedoniji

Porodični ljekari traže povećanje naknada koje im država isplaćuje, ali i poboljšanje uslova rada.

Treći i posljednji dan protesta porodičnih ljekara u Sjevernoj Makedoniji.

Traže povećanje naknada koje im država isplaćuje, ali i poboljšanje uslova rada.

Tokom trodnevnih protesta porodični ljekari nisu izdavali uputnice ni terapije, primali su samo hitne slučajeve.

Izvor: Al Jazeera