Rast nivoa mora u Liberiji uništava historijske znamenitosti

Glavni grad je jedva jedan metar iznad nivoa mora, a prema UN-u, to je jedna od 10 zemalja koje su najosjetljivije na eroziju obale. U proteklom desetljeću erodiralo je i do 30 metara obale.

Obilne kiše na liberijskoj obali uništavaju i kuće i historijske znamenitosti.
Glavni grad je jedva jedan metar iznad nivoa mora, a prema UN-u, to je jedna od 10 zemalja koje su najosjetljivije na eroziju obale. U proteklom desetljeću erodiralo je i do 30 metara obale.

 

Izvor: Al Jazeera