Dužina videa 03 minutes 30 seconds

Reforma obrazovanja izostala iz fokusa izborne kampanje u BiH

Sve manje studenata na fakultetima, loši rezultati na međunarodnim istraživanjima znanja, kašnjenje u reformi – sve ovo nije bio znak da se u fokus predizborne kampanje stavi obrazovanje.

Sve manje studenata na fakultetima, loši rezultati srednjoškolaca na međunarodnim istraživanjima znanja, kašnjenje u reformi – sve ovo nije bio znak da se u fokus predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini stavi obrazovanje. A, trebalo je, kažu oni koji su dio obrazovnog sistema.

Izvor: Al Jazeera