BiH izgubila spor u Strasbourgu zbog anegdote na suđenju

Anegdota koju je koristio advokat na suđenju u Brčkom, što je bh. pravosuđe smatralo nepoštovanjem suda, olakšala je budžet tog dijela BiH za nešto više od 7.500 eura.

Bosna i Hercegovina je nedavno izgubila spor pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

Anegdota koju je koristio advokat na suđenju u Brčkom, što je bh. pravosuđe smatralo nepoštovanjem suda, olakšala je budžet tog dijela Bosne i Hercegovine za nešto više od 7.500 eura.

Izvor: Al Jazeera