Dužina videa 03 minutes 14 seconds

Reforme zdravstva u BiH izostaju uprkos obećanjima

Pacijenti su sve nezadovoljniji liječenjem, a odlazak medicinskih radnika sve izraženiji. Struka smatra da je upravo politika odgovorna za takvo stanje.

Reforme zdravstvenog sistema i bolji kvalitet usluga u zdravstvu su predizborna obećanja koja građani Bosne i Hercegovine godinama slušaju. Uprkos tome, pacijenti su sve nezadovoljniji liječenjem, a odlazak medicinskih radnika sve izraženiji. Struka smatra da je upravo politika odgovorna za takvo stanje.

Izvor: Al Jazeera