Hrvatska uvodi etički kodeks za zvaničnike

Prema zadnjem izvještaju GRECO-a zaključeno je da Hrvatska nije na zadovoljavajući način riješila niti jednu od 17 preporuka – po pitanju sprječavanja korupcije u centralnoj izvršnoj vlasti.

Prema preporukama antikorupcijskog tijela Evropskog vijeća, Hrvatska je počela uvoditi etički kodeks za zvaničnike – u maju ga je donijela Vlada.

Uskoro bi trebalo da se osnuje i Vijeće za nadzor tog istog kodeksa, u kojem bi većinu činili ljudi iz reda vladajućih.

Prema novom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa etičke kodekse moraju donijeti sve jedinice lokalne i regionalne samouprave, a očekuje se da ga donese i Sabor.

Izvor: Al Jazeera