Dužina videa 03 minutes 43 seconds

Izborni zakon Bosne i Hercegovine: Neriješeni politički čvor

Izborni zakon godinama je vruća politička tema, koja je dovela do najdubljih podjela između Bošnjaka i Hrvata.

Izborni zakon Bosne i Hercegovine godinama je vruća politička tema, koja je dovela do najdubljih podjela između Bošnjaka i Hrvata.

Brisel ga je definirao kao jedan od ključnih preduslova za dodjelu kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji.

Mora se mijenjati, imperativ je međunarodnih i domaćih presuda.

Ali, kako? – godinama ostaje pitanje na koje politika ne pronalazi odgovor.

Izvor: Al Jazeera