Hrvatska mijenja zakon za veću zaštitu žrtava porodičnog nasilja

U Hrvatskoj je zabilježen porast broja krivičnih djela porodičnog nasilja u odnosu na prethodnu godinu. Žrtve ovih djela većinom su žene.

U Hrvatskoj je zabilježen porast broja krivičnih djela porodičnog nasilja u odnosu na prethodnu godinu. Žrtve ovih djela većinom su žene. Nedavna dva slučaja femicida potaknula su vladajuće na nove zakonske izmjene u borbi protiv nasilja u porodici. Civilna udruženja to pozdravljaju, ali dodaju da se više mora raditi na pravilnoj implementaciji zakona u praksi.

Izvor: Al Jazeera