Srbi u Vukovaru više ne ostvaruju pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma

S obzirom na to da je srpska nacionalna manjina prema novom popisu pala ispod jedne trećine više ne ostvaruje pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma.

U Vukovaru je prema rezultatima popisa stanovništva za 2021. broj Srba pao ispod 30 posto, što znači da njihova nacionalna majina u tom gradu više ne ostvaruje pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma.

Popis iz 2021. pokazao je da u Vukovaru ukupno živi 23.175 stanovnika, među kojima je 14.605 Hrvata ili 63,02 posto i 6890 Srba ili 29,73 posto. Prema popisu iz 2011. u tom je gradu živjelo 34,87 posto Srba.

S obzirom na to da je srpska nacionalna manjina prema novom popisu pala ispod jedne trećine više ne ostvaruje pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma kojim se služe pripadnici te nacionalne manjine.

Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina iz 2002. ravnopravna službena upotreba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine manjine čine najmanje trećinu stanovnika takve jedinice.

Detaljnije o rezultatima popisa izvještava Mirna Brekalo.

 

Izvor: Al Jazeera