Izbjegli Azerbejdžanci se nakon 30 godina vraćaju u pogranična sela

U armensko-azerbejdžanskom ratu hiljade ljudi izbjegle su iz domova.

U armensko-azerbejdžanskom ratu hiljade ljudi izbjegle su iz domova. Nakon prekida sukoba, neki se vraćaju u sela koja su bila porušena i prazna decenijama. Uprkos posljednjoj obnovi sukoba, odlučni su ostati i ponovo izgraditi život.

Izvor: Al Jazeera