Humanitarna katastrofa u Pakistanu: Djeca najugroženija

Više od 33 miliona ljudi ostalo je bez kuća, borave u šatorima, a bolesti su počele harati.

Nakon poplava Pakistan se suočava s jednom od najgorih humanitarnih katastrofa u historiji, koju je UN označio posljedicom globalnog zagrijavanja našeg planeta. Više od 33 miliona ljudi ostalo je bez kuća, borave u šatorima, a bolesti su počele harati. Humanitarna pomoć koja pristiže je nedovoljna, a u najtežoj su situaciji djeca.

Izvor: Al Jazeera