Dan prevencije suicida: Nužna dodatna edukacija javnosti

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od samoubistva godišnje premine 703 hiljade osoba, dok je broj pokušaja 20 puta veći.

“Stvarajmo nadu kroz akciju”, glasi ovogodišnji slogan Svjetskog dana prevencije samoubistva koji se od 2003. obilježava svakog 10. septembra, a potrebe za akcijom su ogromne. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od samoubistva godišnje premine 703 hiljade osoba, dok je broj pokušaja 20 puta veći. Stoga ne čudi što stručnjaci ukazuju da su, na polju prevencije, mediji jedan od nosećih stubova.

Izvor: Al Jazeera