Ekonomska kriza u Argentini, katolički vjernici traže pomoć od sveca

S obzirom na sve veću nezaposlenost i siromaštvo, hiljade argentinskih katolika okupilo se u crkvi u Buenos Airesu na proslavi Dana Svetog Kajetana, zaštitnika hljeba i rada.

S obzirom na sve veću nezaposlenost i siromaštvo, hiljade argentinskih katolika okupilo se u crkvi u Buenos Airesu na proslavi Dana Svetog Kajetana, zaštitnika hljeba i rada.

Okupljenima su se pridružili i politički i radnički pokreti u protestnoj šetnji do centra grada.

Izvor: Al Jazeera