SM: Osobe s poteškoćama traže izmjenu načina plaćanja naknada

Skoro godinu nakon protesta, iz koalicije koja pravno zastupa osobe sa poteškoćama u Sjevernoj Makedoniji traže izmjene načina plaćanja socijalnih naknada za njihove članove.

Skoro godinu nakon protesta, iz koalicije koja pravno zastupa osobe sa poteškoćama u Sjevernoj Makedoniji traže izmjene načina plaćanja socijalnih naknada za njihove članove. Kažu da su zbog ekonomske krize ove osobe dovedene na rub egzistencije.

Izvor: Al Jazeera