Dužina videa 02 minutes 17 seconds

Povećan broj stradalih migranata na Balkanskoj ruti

U kopnenom dijelu Grčke izbjeglice i migranti iz Turske prelaze preko rijeke Marice, a u prvih šest mjeseci grčke vlasti bilježe povećan broj prelazaka, ali i 35 smrtnih slučajeva.

Izbeglička ruta preko Grčke ka zemljama zapadnog Balkana i dalje je aktivna. U kopnenom dijelu Grčke izbjeglice i migranti iz Turske prelaze preko rijeke Marice, a u prvih šest mjeseci grčke vlasti bilježe povećan broj prelazaka, ali i 35 smrtnih slučajeva.

Izvor: Al Jazeera