Još ništa od ukidanja akciza na gorivo u BiH

Dio delegata usvojio je amandman Dušanke Majkić, kojim se akcize ukidaju na samo 30 dana, a ne kako je pisalo u originalnom tekstu na 9 mjeseci s mogućnošću produženja.

Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona kojima se predviđa ukidanje akciza na gorivo, ali u različitom tekstu od Zastupničkog doma.

Dio delegata usvojio je amandman Dušanke Majkić, kojim se akcize ukidaju na samo 30 dana, a ne kako je pisalo u originalnom tekstu na 9 mjeseci s mogućnošću produženja. Povjerenstvo za financije i proračun državnog parlamenta nije podržalo taj amandman. Za usuglašavanje tekstova izmjena zakona oformljeno je povjerenstvo. Ako se usvoje, gorivo bi za građane bilo jeftinije 20 eurocenti.

U Sarajevu je Boris Gagić.

Izvor: Al Jazeera