Stotine izbjeglica i azilanata bez smještaja u Nizozemskoj

Kamp u Ter Apelu prima dvije hiljade ljudi, ali su kapaciteti odavno popunjeni. Humanitarne organizacije kažu da su uvjeti nehumani za one koji su ostali van.

Stotine izbjeglica i migranata spavaju ispred prenatrpanog centra za prihvat tražitelja azila u Nizozemskoj. Kamp u Ter Apelu prima dvije hiljade ljudi, ali su kapaciteti odavno popunjeni. Humanitarne organizacije kažu da su uvjeti nehumani za one koji su ostali van.

Izvor: Al Jazeera