FBiH: Agenciji za privatizaciju blokirani računi

U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dvije agencije koje se bave privatizacijom na entitetskom nivou.

U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dvije agencije koje se bave privatizacijom na entitetskom nivou. Onoj koja prodaje državnu imovinu računi su blokirani. Nemaju za advokate, sudske troškove i trošarine, kao ni za plaće. Godinu dana ne prodaju državni kapital niti ga štite u drugim zemljama.

Druga agencija, koja revidira završene procese privatizacije, radi od 2015. i izvještaje dostavlja tužiteljstvima, ali sudskih presuda nema.

Izvor: Al Jazeera