Vulević: Ugašeni požari u okolini Bara

“Trenutno su ekipe angažovane samo na požaru u predjelu Črvanj i vrše saniranje posljedica požara, drugih aktivnih požara nemamo.”

“Najveći problem je bio zaštititi kuće, zbog strmog terena požar je išao veoma brzo prema vrhu brda i tu smo morali da postavimo ekipe da brane naselje Karanovića oko kojih je gusta šuma. Ista priča je i sa naseljem Zeleni pojas a kasnije je bilo ugroženo i naselje Ratac”, kaže Aco Vulević iz Službe za zaštitu i spašavanje Opštine Bar.

Izvor: Al Jazeera