Zašto Srbija ne rješava pitanje zagađenosti zraka

Iako Srbija ima gotovo iste propise kao Evropska unija, godinama pitanje zagađenosti zraka nije riješeno. 

Evropska agencija za okoliš objavila je izvještaj o kvaliteti zraka za 344 grada u Evropskoj uniji.

U posljednjih 30 godina politika smanjenja zagađenosti dovela je do poboljšanja u Evropi.

Kad je riječ o koncentraciji zagađujućih PM čestica, situacija u čak osam gradova u Srbiji lošija je od one u najzagađenijem gradu na toj listi.

Iako Srbija ima gotovo iste propise kao Evropska unija, godinama pitanje zagađenosti zraka nije riješeno.

Izvor: Al Jazeera