Srbija: Negodovanja nakon dodjele nacionalne frekvencije istim televizijama

Vijeće Regulatornog tijela za elektronske medije Srbije dodijelio je nacionalne frekvencije televizijama Pink, Prva, Happy i B92, dok će za petu biti raspisan konkurs.

Vijeće Regulatornog tijela za elektronske medije Srbije dodijelio je nacionalne frekvencije televizijama Pink, Prva, Happy i B92, dok će za petu biti raspisan konkurs.

Ovo su iste televizije u Srbiji koje su i do sada emitovale program sa nacionalnom pokrivenošću. Na konkurs ih se prijavilo četrnaest. Vijeće REM-a danas je na vanrednoj sjednici tajnim glasanjem odlučivalo o tome koje četiri televizijske i radio-stanice će dobiti dozvolu za nacionalno emitovanje. Nacionalne frekvencije dodjeljuju se na osam godina.

Jelena Glušac donosi više detalja iz Beograda.

Izvor: Al Jazeera