Hiljade raseljenih u Sudanu čekaju pomoć

Zbog plemenskog sukoba u sudanskoj saveznoj državi Plavi Nil raseljene su hiljada stanovnika. Loša sigurnosna situacija sprečava humanitarne organizacije da dođu do porodica koje ovise o pomoći.
Izvor: Al Jazeera