Obilaskom stratišta Srebreničani podsjećaju na masovna ubistva

Majke Srebrenice, udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida i građani obilaze mjesta na kojima su Vojska i Policija Republike Srpske u julu ‘95. ubile približno 8.000 muškaraca i dječaka.

Majke Srebrenice, udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida i građani obilaze mjesta na kojima su Vojska i Policija Republike Srpske u julu ‘95. ubile približno osam hiljada muškaraca i dječaka. U Kravici, gdje su prve masovne egzekucije i počele, nisu mogli prići halama nekadašnje Zemljoradničke zadruge i položiti cvijeće za ubijene članove porodica. Opština Bratunac, kojoj pripada, dala je da se prostor renovira i uredi, a tragovi počinjenog zločina uklone. Ambasada SAD u BiH saopštila je da je užasnuta odlukom načelnika Bratunca te da ta odluka ne može promjeniti činjenicu da se genocid desio u Srebrenici i okolini uključujući i Kravicu.

Izvor: Al Jazeera