Kampanja UN-a ‘BodyRight’ za zaštitu od seksualnog nasilja na internetu

U regiji se otvara debata za jačanje zakonskog okvira za zaštitu žena i djevojaka od seksualnog nasilja u virtualnom prostoru.

U regiji se otvara debata za jačanje zakonskog okvira za zaštitu žena i djevojaka od seksualnog nasilja u virtualnom prostoru.

U svijetu je 40 posto žena doživjelo seksualno nasilje na internetu i zato Populacijski fond Ujedinjenih naroda pokreće kampanju “BodyRight”.

Izvor: Al Jazeera