Musliu: U francuskom prijedlogu ne vidim ništa tako sporno i tragično

“Prijedlog ne osporava ni identitet, ni pravo na dostojanstvene pregovore, a spor sa Bugarskom će da ostane, nazavisno da li ćemo mi početi pregovore ili ne”, kaže Albert Musliu, politički analitičar.
Izvor: Al Jazeera