Dužina videa 06 minutes 05 seconds

Čavalić: Država uživa u inflaciji, vjerovatno će ta sredstva biti iskorištena tokom izborne kampanje

“U prva dva kvartala ove godine došlo je do rekordne naplate prihoda po osnovu indirektnih poreza u BiH”, kaže ekonomski analitičar Admir Čavalić.

“BiH je po životnom standardu druga najsiromašnija zemlja u Evropi. Značajan dio raspololoživog dohotka građana ide na egzistencijalne potrebe”, kaže ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Izvor: Al Jazeera