Zloupotreba droga u Hrvatskoj: Stopa konzumenata iznad EU prosjeka

Prema konzumaciji ilegalnih droga, mladi u Hrvatskoj iznad su evropskog prosjeka – 21 posto učenika izjasnilo se da je barem jednom u životu probalo drogu.

Prema konzumaciji ilegalnih droga, mladi u Hrvatskoj iznad su evropskog prosjeka – 21 posto učenika izjasnilo se da je barem jednom u životu probalo drogu, ali još više zabrinjava da je gotovo svaki peti 15-godišnjak barem jednom konzumirao marihuanu. Vlada Hrvatske najavila je donošenje nacionalne strategije.

Izvor: Al Jazeera