Javni službenici u S. Makedoniji traže više plate, novi kolektivni dogovor i vraćanje regresa

U Sjevernoj Makedoniji traje opći štrajk Saveza sindikata.

U Sjevernoj Makedoniji traje opći štrajk Saveza sindikata. Nezadovoljni su zbog propalih pregovora s vladom o linearnom povećanju plaća za zaposlene u javnom sektoru, u visini od gotovo 50 eura. Postavljanjem 120 stolica ispred Sobranja, apeliraju zastupnicima da usvoje njihov amandman na rebalans budžeta, koji predviđa linearno povećanje plaća u javnom, ali i u privatnom sektoru. Savez sindikata svoje članstvo ima u vojsci, policiji, obrazovanju, zdravstvu, komunalnoj upravi, općinama i administraciji.

Iz Skoplja izvještava Maja Blaževska-Evrosimoska.

Izvor: Al Jazeera