Žrtve ratnog silovanja u BiH obespravljene i nezaštićene

UN procjenjuje da je tokom rata u BiH silovano između 20.000 i 50.000 osoba. Službeni registar preživjelih ratnog silovanja ne postoji, kao ni državni zakon koji bi izjednačio prava svih žrtava.

Ujedinjeni narodi procjenjuju da je tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano između 20.000 i 50.000 osoba. Službeni registar preživjelih ratnog silovanja u zemlji ne postoji, kao ni državni zakon koji bi izjednačio prava svih žrtava, što pojačava stigmu koju trpe u društvu. Na međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, donosimo priču o njihovu položaju u BiH.

Izvor: Al Jazeera