Vlasti u BiH bez konkretnih planova gdje usmjeriti novac od indirektnih poreza

Bosna i Hercegovina je u prvih pet mjeseci ove godine, od indirektnih poreza naplatila malo manje od dvije milijarde eura.

Bosna i Hercegovina je u prvih pet mjeseci ove godine, od indirektnih poreza naplatila malo manje od dvije milijarde eura. To je više za 23,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Novac je raspoređen na sve nivoe vlasti u zemlji, a one uglavnom nemaju precizan plan gdje će ga preusmjeriti i koliko će pomoći građanima da premoste inflaciju.

Izvor: Al Jazeera