Borba za vlast nad institucijama kulture u Kantonu Sarajevo

Iako je Vlada Kantona Sarajevo rad tih institucija ocijenila pozitivnim, skupštinski zastupnici odlučili su drugačije.

U četiri institucije kulture u Kantonu Sarajevo očekuju se promjene na rukovodećim pozicijama. Iako je Vlada Kantona Sarajevo rad tih institucija ocijenila pozitivnim, skupštinski zastupnici odlučili su drugačije. Tako izbor rukovodećih ljudi u institucijama, postaje proces koji ovisi o dogovoru stranaka koje čine skupštinsku većinu.

Izvor: Al Jazeera