Pregled presuda za zločine u Prijedoru

Izrečeno je više od 40 osuđujućih presuda na više od 600 godina zatvora, ali tužilaštvo ni u jednom postupku nije uspjelo dokazati da je u Prijedoru počinjen genocid.

Za zločine u Prijedoru vođeni su krivični postupci i pred Haškim tribunalom i pred bosanskohercegovačkim pravosuđem.

Izrečeno je više od 40 osuđujućih presuda na više od 600 godina zatvora.

Ipak, tužilaštvo ni u jednom postupku nije uspjelo dokazati da je u Prijedoru počinjen genocid.

Detaljnije – Tarik Durmišević.

Izvor: Al Jazeera