Logoraši 30 godina čekaju pravdu, RS ne priznaje da su ljudi bespravno zatvarani

Od maja do augusta ‘92., kroz tri velika i više do 50 manjih logora u Prijedoru su prošle hiljade stanovnika toga grada, nesrpske nacionalnosti.

Od maja do augusta ‘92., kroz tri velika i više do 50 manjih logora u Prijedoru su prošle hiljade stanovnika toga grada, nesrpske nacionalnosti.

Gotovo hiljadu ih je ubijeno.

Ni 30 godina kasnije, logoraši nemaju priznat status, a mjesta na kojima su bili logori – nisu obilježena.

Izvor: Al Jazeera