Dužina videa 02 minutes 27 seconds

Čapljinska divlja deponija postoji već 70 godina

Čapljinska deponija zapravo je nastala na riječnoj adi koja se spojila s kopnom. Smeće se tu odlaže već 70 godina.

Problem neodgovarajućeg odlaganja otpada sve je izraženiji u Hercegovini.

Uz bunt protiv mostarske deponije, koja je trebala biti regionalna ali nije do kraja dovršena, taj kraj zemlje opterećuju i broje divlje deponije.

Jedna od najvećih, koja je divlja i legalna, nalazi se nedaleko od centra Čapljine i postoji već sedam decenija.

Izvor: Al Jazeera