Filmovi o kolonijalnoj prošlosti Francuske privukli veliku pažnju u Cannesu

Na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu veliku pažnju javnosti privukla su dva filma koja se bave regrutacijama u francusku vojsku kroz historiju.

Na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu veliku pažnju javnosti privukla su dva filma koja se bave regrutacijama u francusku vojsku kroz historiju.

Riječ je o temama koje se u Francuskoj često izbjegavaju.

Izvor: Al Jazeera