Dužina videa 03 minutes 35 seconds

Bunari na potresom pogođenoj Baniji i dalje zagađeni

Iako je od potresa na Baniji prošla godina i pol, stanovništvo se i dalje bori s nedostatkom pitke vode, naročito u ruralnim dijelovima u kojima ovise o bunarskoj vodi.

Iako je od potresa na Baniji prošla godina i pol, stanovništvo se i dalje bori s nedostatkom pitke vode, naročito u ruralnim dijelovima u kojima ovise o bunarskoj vodi. No, većina bunara je u vrlo lošem stanju zbog dugogodišnjeg neodržavanja, ali i velikih oštećenja nakon potresa – koji je uzrokovao i zagađenje podzemnih voda.

Izvor: Al Jazeera