Ukrajinski umjetnici u borbi protiv ruske agresije

U Lavovu, na zapadu zemlje, brojne su umjetničke instalacije. Njihov cilj je i da skrenu pažnju svetske javnosti na stradanja ljudi. 
Izvor: Al Jazeera