Kašnjenje u izgradnji dječije bolnice u Zagrebu: Ugrožena realizacija 60 miliona eura pomoći

Sredstva za dovršetak najvećeg centra hrvatske pedijatrije osigurana su iz fondova Evropske unije ali bi, zbog kašnjenja u realizaciji, EU mogla zatražiti povrat odobrenog novca.

Sredstva za dovršetak najvećeg centra hrvatske pedijatrije osigurana su iz fondova Evropske unije ali bi, zbog kašnjenja u realizaciji, EU mogla zatražiti povrat odobrenog novca. Problemi u izgradnji ove bolnice nastali su zbog sukoba investitora sa izvođačem radova, kojima su prethodili sukobi investitora s bivšom gradskom vlasti.

Izvor: Al Jazeera