Dužina videa 02 minutes 35 seconds

Velike komunikacijske prepreke za gluhonijeme osobe u BiH

Bosna i Hercegovina još nije provela odredbe Zakona o znakovnom jeziku te gluhim i nagluhim osobama nisu dostupni certifikovani, a nerijetko ni bilo kakvi jezički tumači.

Bosna i Hercegovina još nije provela odredbe Zakona o znakovnom jeziku te gluhim i nagluhim osobama nisu dostupni certificirani, a nerijetko ni bilo kakvi jezički tumači.

Osobama s poteškoćama sa sluhom i govorom to predstavlja veliki problem.

U Savezu gluhih Bosne i Hercegovine optužuju Savez bh. entiteta Republika Srpska da je odgovoran za blokadu Komisije za znakovni jezik na nivou države.

Izvor: Al Jazeera