Kožljak: Ulaskom Finske i Švedske u NATO se mijenja evropska sigurnosna arhitektura

‘Ako uzmemo u obzir dosadašnju neracionalnost Putina, ne bi me iznenadilo da izazove neke konkretnije elemente nesigurnosti u tom području,’ kaže bivši šef vojne misije BiH u NATO-u Alija Kožljak.

Bivši šef vojne misije BiH u NATO-u i šef Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom univerzitetu Burč u Sarajevu – Alija Kožljak kaže da bi eventualni ulazak Finske i Švedske bio od velikog značaja za evropsku sigurnosnu arhitekturu.

“I to je upravo ona najava o kojoj smo govorili u prethodnom periodu – da se ruskom agresijom na Ukrajinu upravo mijenja evropska sigurnosna arhitektura. Najveća se promjena ogleda u ovome – zamislite sada ove dvije države gdje će Finska koja graniči sa Ruskom federacijom 1300 kilometara i više, biti u suštini više od polovine ruske granice s NATO-om. U takvim okolnostima, pogotovo će ovo sjeverno krilo NATO-a značajno biti osnaženo, a i generalno – sigurnost Evrope i NATO-a biti oficijelno snažnija. Ta multipolarna podjela svijeta koja je vladala prethodnih dekada će biti prilično narušena na štetu Ruske federacije, ali će biti jedan pozitivan korak po pitanju sigurnosti Evrope, Evropske unije i NATO-a.”

Smatra da će Rusija na neki način odreagovati.

“Ako uzmemo u obzir dosadašnju neracionalnost Putina, ne bi me iznenadilo da izazove neke konkretnije elemente nesigurnosti u tom području.”

 

Izvor: Al Jazeera