Policija otkrila 60 organiziranih bandi za trgovinu ljudima u Iraku

Medicinske sestre koje otimaju bebe; djeca koju prodaju zbog organa; mlade žene porobljene za prostituciju – sve su to veliki problemi u Iraku.

Medicinske sestre koje otimaju bebe; djeca koju prodaju zbog organa; mlade žene porobljene za prostituciju – sve su to veliki problemi u Iraku. Policija je otkrila 60 organiziranih bandi.

Sjedinjene Američke Države kažu da iračke vlasti ne ispunjavaju ni minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima.

Izvor: Al Jazeera